Program / (Z)gradimo

November 19123/45678910/11121314151617/18192021222324/252627282930
Ned 17.11
Različne lokacije po mestu
Infopeka
Cikel dogodkov o stanovanjskih zadrugah


(Z)gradimo

Med 18. in 28. novembrom vas vabimo na cikel dogodkov o stanovanjskih zadrugah (Z)gradimo, ki bo potekal na različnih lokacijah po Mariboru. Podrobnejši program najdete spodaj.

 

Potrebujemo ustvarjalne in povezovalne pristope, da razvijemo nove modele reševanja stanovanjskih situacij. Nakup stanovanja je namreč postal privilegij redkih, najemniški trg je nereguliran in nestabilen, mlade_i prekarne_i delavke_ci pa zaradi negotovih oblik zaposlitev niso kreditno sposobne_i. S stanovanjskimi zadrugami oziroma informiranje o tem konceptu tako lahko kujemo nove načine povezovanja, nižamo cene gradnje in dolgoročnega najema ter s tem stroške življenja. Z zadrugo lahko oživljamo degradirana mestna območja in oblikujemo nove kulture sobivanja in skupnostnega ustvarjanja.


Zaradi zavedanja, da stanovanjske zadruge ni mogoče realizirati čez noč in da terja dolg skupnostni proces številnih deležnikov, se skozi cikel dogodkov lotevamo predvsem informiranja javnosti.

 

Stanovanjski problem?

 

Ponedeljek, 18. 11. 2019, ob 17.00 v INFOPEKA (Ob železnici 16)

 

Dr. Richard Sendi iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije bo na predavanju podal uvid v stanovanjske razmere v Sloveniji. Predstavil bo stanovanjske politike, sisteme in delovanje stanovanjskega trga pri nas. Spregovorile_i bomo o tem, kako v Sloveniji dojemamo stanovanja in zakaj je lastništvo le-teh tako pomembno. Dotaknile_i se bomo slabih stanovanjskih politik in zakaj imajo mladi omejen dostop do prvega stanovanja in  tega, da so družine pri nas pomembnejši dejavnik stanovanjske oskrbe kot stanovanjske politike in banke skupaj. Z jasnimi in trdnimi argumenti bo predstavljeno, da je bila država pri nas popolnoma neuspešna pri uresničevanju stanovanjske politike. Že leta 2007 je v znanstveni monografiji na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in pregleda stanovanjskih sistemov v tujini pripravil predlog modela stanovanjskega sistema za Slovenijo in konkretne ukrepe za zagotavljanje učinkovistosti. Po več kot 10 letih od izdaje priporočil bomo lahko skupaj še bolj kritično ovrednotile_i konstruktivnost aktivnosti slovenskih stanovanjskih politik.  

 

Kaj so stanovanjske zadruge in kako delujejo

 

Četrtek, 21. 11. 2019, ob 17.00 v knjižnici GT22 (Glavni trg 22)

 

Dr. Karolina Babič iz Centra za alternativno in avtonomno produkcijo (CAAP) bo na predavanju razložila osnovne pojme zadružnega gibanja. Na kratko bo pojasnila, kaj je zadruga, kako deluje, kaj so njene prednosti in katera so načela, ki jim zadruge sledijo. Več časa pa bomo namenile_i stanovanjskim zadrugam kot skupnostnim načinom bivanja. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks iz tujine ter pravni okvirji, specifike vzpostavitve in upravljanja stanovanjskih zadrug pri nas. Dotaknile_i se bomo načinov sodelovanja članic_ov znotraj stanovanjske zadruge in faz vzpostavitve ter ključnih deležnikov, ki so za le-to potrebni. Govorile_i bomo o prednostih stanovanjskih zadrug in možnih načinih realizacije (obnova, novogradnja, neprimerna stanovanja, skupinski nakupi) ter različnih oblikah udeležbe članov_ic v stanovanjskih zadrugah. V obzitu tenutne politične, družbeno-ekonomske situacije pri nas bo predstavljeno da posameznik_ca stanovanjsko vprašanje težko razreši sam_a ter da se kot eden ključnih odgovorov kaže ravno v združevanju posameznic_kov v skupnost, ki je kolektivno zmožna bolje rešiti probleme.

 

 

Kako se v stanovanjsko zadrugo povezujejo v Ljubljani

 

Četrtek, 21. 11. 2019, ob 18.30 v knjižnici GT22 (Glavni trg 22)

 

Člani_ce stanovanjske zadruge, ustanovljena leta 2016 v Ljubljani bodo predstavile_i na kak način so se organizirale_i z namenom zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema ter da bi združene_i lahko podajale_i zahteve za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S širjenjenm znanja in kampanjami se tako borijo za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju. Poudarjen bo pomen organiziranja od spodaj, ki krepi posameznico_ka in skupnost kot celoto. Zadrugo bodo predstavile_i kot osnovni model povezovanja za boljše bivalne pogoje ter solidarnostne sisteme, ki se znotraj nje razvijajo. Govorili bodo o pilotnem projektu, za katerega si prizadevajo, da se bodo po njem lahko zgledovale druge zadruge, ter da jim uspe vzpostaviti strukturno okolje na ravni občin in države, kar bi lahko olajšalo izvajanje drugih zadružnih projektov. Opisane bodo izkušnje in kako zelo pomembna je podpora mesta, občine in Javnega stanovanjskega sklada in da tudi banke igrajo ključno vlogo pri kreditiranju gradnje, pombmbno pa bi bilo, da banke kot v tujini začnejo zaupati v ta model ter prizadevanja, da se v zakonu definira kaj je najemniška zadruga, kakšne so njene pravice in dolžnosti. Poudarjeno bo, zakaj je pomembno, da je zadruga medgeneracijska skupnost, povezana z lokalnim okoljem.

 

Kje bi lahko zadružno prebivale_i

 

Ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 11.00 pred Univerzo, Slomškov trg

 

Pred leti so se v Mariboru že odvijali projekti v katerih so si prizadevale_i za vzpostavitev stanovanjske zadruge. Preučile_i so stanje in interese ter razvile_i modele skupnostnega reševanja stanovanjskih problemov in poslovni model podjetja Alternativna nepremičninska povezovalnica. Izdelanih je bilo nekaj projektov prenove oziroma gradnje stanovanjske zadruge na območju MOM. Na sprehodu bodo na lokacijah predstavljeni že nastali načrti in projekti na Orožnovi ulici in Ruški cesti, ogledali pa si bomo še ostale potencialne lokacije v lasti Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in Mestne občine Maribor. Na terenu bomo tako sprehovorile_i o tem, kako je za stanovanjsko zadrugo ključno sodelovanje z javnimi inštitucijami in kako za njeno realizacijo potrebujejo ugodno stanovanjsko politiko in zakone, ki zadruge prav zaradi specifičnega modela tretirajo drugače kot zasebno lastniške nepremičnine. Na lokacijh bomo razpravljale_i kakšne so prostorske predispozicije, ki jih zadruga potrebuje in kako le to čim uspešneje povezati z lokalnim okoljem.

 

Kako participirati v arhitekturi  

 

Torek, 26. 11. 2019, ob 17.00 v Hiši Arhitekture (Krekova 2)

 

Arhitekt Robert Veselko bo na predavanju predstavil načine vključevanja deležnikov v načrtovanje prostorov bivanja in okolja ter pomenu demokratično izbranih modelov in aktivnega soodločanja. Zadružno gibanje sledi mednarodno sprejetim zadružnim načelom, stanovanjske zadruge imajo svoje specifike, ki pa so odvisne od modela, ki ga člani demokratično izberejo. Zelo pomembno je, da člani oziroma organizirana skupnost sodeluje v načrtovanju svojega bivanjskega okolja, saj gre od ideje do realizacije za skupnostni proces. Participatorna arhitektura bo predstavljena kot način vključevanja deležnic_kov v prostorsko načrtovanje. Člani_ce so namreč zadruga, združenje oseb, prebivalke_ci v stanovanjskih enotah, zadruga pa pravno-formalna lastnica. Tu ne gre za individualno gradnjo, prenavljanje in urejanje, pač pa se stremi k temu, da so zadovoljene želje in ptrebe članic_ov. Gre za vključevanje uporabnic_kov oz članic_ov v procese načrtovanja in upoštevanje njihovih predlogov in potreb. Načini participacije so navadno inovativni in fleksibilni, člani_ce imajo organizirana vodena srečanja v katerih razmišljajo o bivanjskem prostoru, ki si ga želijo, strokovnjaki_nje pa pri načrtovanju upoštevajo sklepe in zaključke takih delovnih srečanj. Ključno je vključevanje uporabnic_kov oz članov_ic od začetka do konca ter kontinuiran dialog.

 

Posvet

 

Četrtek, 28. 11. 2019, ob 11.00 v INFOPEKI (Ob železnici 16)

 

Za zadnjo aktivnost in premislek za najdalnje dejavnosti bomo organizirale_i posvet ključnih deležnikov. K skupnem premisleku bomo povabile_i tiste, ki so se s temo stanovanjskih zadrug v Mariboru že ukvarjali in javne institucije, za katere se je v primerih dobrih praks izkazalo, da morajo aktivno in podporno sodelovati v takih skupnostnih procesih. Posvet bo služil na eni strani pregledu že izvedenih aktivnosti, na drugi pa načrtovanju nadalnjih korakov z vsemi ključnimi deležniki. S posvetom želimo pripraviti teren na katerem bomo nadalje lahko razvijale_i stanovanjsko zadrugo in v javnosti povečati poznavanje in zanimanje za tovrstne alternativne in skupnostne načine bivanja.

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org